Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jihad Dan Strateginya > Bab Haram Melakukan Perbuatan Khianat
    Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian pada Hari Kiamat kelak, maka setiap orang yang melakukan pengkhianatan akan diberikan tanda sebuah bendera yang bertulis: Ini adalah bukti tanda pengkhiatannya kepada Polan bin Polan.info
    Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap pengkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada Hari Kiamat kelak yang bertulis: Ini adalah tanda pengkhianatannya terhadap Si Polan.info
    Hadis Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada Hari Kiamat nanti.info
webmaster@mymasjid.net.my