Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Aqdiah Iaitu Keputusan Pengadilan > Bab Makruh Bagi Kadi (hakim) Memutuskan Hukuman Dalam Keadaan Marah
    Hadis Abi Bakrah r.a katanya: Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Janganlah kamu memutuskan hukuman di antara dua orang dalam keadaan marah.info
webmaster@mymasjid.net.my