Indeks Kitab
    Hadis Saidatina Aisyah r.a katanya: Hindun binti Utbah isteri Abu Sufian datang menemui Rasulullah s.a.w lalu berkata: Wahai Rasulullah! Abu Sufian adalah seorang yang bakhil, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku, kecuali harta yang telah aku ambil tanpa pengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku akan menanggung dosa? Maka Rasulullah s.a.w pun bersabda: Ambillah hartanya itu dengan cara yang baik, iaitu sekadar mencukupi untuk dirimu dan anak-anakmu.info
webmaster@mymasjid.net.my