Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Bersuci > Bab Wajib Membasuh Air Kencing Dan Najis Najis Yang Lain Sekiranya Terdapat Di Dalam Masjid. Tanah Tetap Suci Bila Dibersihkan Dengan Air Dan Tidak Perlu Menggalinya
    Hadis Anas r.a: Seorang arab kampung kencing di dalam masjid menyebabkan orang ramai segera mengerumuninya. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda: Biarkan dia, jangan kamu halanginya. Anas berkata: Sebaik sahaja orang tersebut berlalu, Nabi s.a.w meminta sebaldi air, lalu mencurah ke atasnya iaitu membasuhnya.info
webmaster@mymasjid.net.my