Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Bersuci > Bab Makruh Bagi Orang Yang Ingin Mengambil Wuduk Atau Selainnya Memasukkan Tangan Yang Disyaki Bernajis Ke Dalam Bekas Yang Berisi Air Kerana Dibimbangi Najis Terjatuh Ke Dalam Bekas Tersebut Sebelum Membasuhnya Tiga Kali
    Hadis Abu Hurairah r.a: Nabi s.a.w bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu bangkit dari tidurnya, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya terlebih dahulu sebanyak tiga kali kerana dia tidak tahu di manakah tangannya diletakkan ketika tidur.info
webmaster@mymasjid.net.my