Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Qasamah, Pencerobohan, Qisas Dan Diat > Bab Diat Janin Dan Kewajipan Membayar Diat Kerana Pembunuhan Yang Tidak Sengaja Dan Pembunuhan Yang Hampir Sengaja Adalah Tanggungan Ke Atas Keluarga Orang Yang Melakukannya
    Hadis Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya ada dua orang wanita dari Bani Huzail salah seorang darinya memukul yang lain, sehingga menyebabkan janinnya keguguran. Maka Nabi s.a.w memutuskan kepada wanita yang telah memukulnya itu untuk membayar diat yang berupa seorang hamba lelaki atau perempuan.info
    Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah r.a katanya: Seorang wanita telah memukul madunya yang berada dalam keadaan hamil dengan menggunakan tongkat, sehinggalah dia meninggal dunia. Salah seorang daripadanya berasal dari kaum Lihyan. Maka Rasulullah s.a.w menjatuhkan hukuman diat wanita yang menjadi korban pembunuhan itu kepada asabahnya iaitu pewaris pembunuh tersebut. Manakala untuk janin yang berada dalam perutnya harus ditebus dengan seorang hamba samada lelaki ataupun perempuan. Kemudian salah seorang waris lelaki yang membunuh itu berkata: Apakah aku harus membayar diat anak yang belum dapat makan dan minum dan belum menjerit? Itu jelas merupakan kecelakaan yang tidak boleh ditanggung. Mendengar itu Rasulullah s.a.w lalu bersabda: Apakah seperti itu sajak orang-orang Arab? Baginda bersabda lagi: Diwajibkan ke atas mereka itu membayar diat.info
    Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah r.a: Sayidina Umar bin Al-Khattab telah meminta pendapat (bermesyuarat) dari orang-orang Islam mengenai janin seorang wanita. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan: Aku pernah melihat Nabi s.a.w memutuskan masalah ini dengan tebusan seorang hamba perempuan ataupun lelaki. Lalu Sayidina Umar r.a berkata kepada Al-Mughirah: Datangkan kepadaku orang yang turut menyaksikan bersamamu itu. Al-Mughirah berkata: Akhirnya datanglah Muhammad bin Maslamah sebagai saksinya itu.info
webmaster@mymasjid.net.my