Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Qasamah, Pencerobohan, Qisas Dan Diat > Bab Darah Seorang Muslim Yang Diharuskan
    Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang telah bersaksi bahawa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah kecuali salah satu di antara tiga perkara ini: Iaitu seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang meninggalkan agamanya iaitu orang yang memisahkan dirinya dari jemaah.info
webmaster@mymasjid.net.my