Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Qasamah, Pencerobohan, Qisas Dan Diat > Bab Menetapkan Hukuman Qisas Dalam Masalah Gigi Dan Sebagainya
    Hadis Anas r.a: Sesungguhnya saudara perempuan Rubai' iaitu Ummu Harithah telah melukai seseorang, lalu keluarganya mengadukan hal itu kepada Nabi s.a.w, maka Rasulullah s.a.w pun bersabda: Laksanakanlah hukuman qisas, laksanakanlah hukuman qisas, Ummu Rubai' berkata: Wahai Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman qisas terhadap orang itu? Demi Allah, janganlah dikenakan hukuman qisas ke atasnya. Nabi s.a.w bersabda: Maha Suci Allah, wahai Ummu Rubai' hukuman qisas adalah ketetapan dari Allah. Ummu Rubai' berkata: Demi Allah jangan, jangan kenakan hukuman qisas ke atasnya buat selama-lamanya. Hal itu terus berlalu sehinggalah mereka menerima bayaran diat. Maka Rasulullah s.a.w pun bersabda: Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang yang bersumpah ke atas Allah, dan dia akan berlaku jujur kepada-Nya..info
webmaster@mymasjid.net.my