Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Al Aiman Iaitu Sumpah > Bab Orang Kafir Yang Bernazar, Jika Dia Memeluk Islam, Maka Dia Harus Menunaikan Nazarnya
    Hadis Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Sayidina Umar bin Al-Khattab pernah berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku pernah bernazar pada zaman jahiliah untuk beriktikaf satu malam di Masjidilharam. Kemudian Baginda bersabda: Tunaikanlah nazarmu itu.info
webmaster@mymasjid.net.my