Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Al Aiman Iaitu Sumpah > Bab Larangan Sentiasa Bersumpah Dalam Hal Hal Yang Boleh Menyakitkan Orang Lain Walaupun Perkara Yang Tidak Diharamkan
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Demi Allah! Salah seorang di antara kamu yang biasa bersumpah di hadapan isterinya (keluarganya) maka dia akan lebih berdosa di sisi Allah daripada dia membayar denda (kifarat) yang telah diwajibkan oleh Allah kerana melanggar sumpahnya.info
webmaster@mymasjid.net.my