Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Nazar > Bab Larangan Bernazar Kerana Sesungguhnya Nazar Itu Tidak Dapat Menolak Sesuatupun
    Hadis Abdullah bin Umar r.a katanya: Pada suatu hari Rasulullah s.a.w melarang kami dari bernazar, lalu baginda bersabda: Sesungguhnya nazar itu tidak dapat menolak sesuatupun tetapi dengan nazar itulah (sesuatu) dikeluarkan dari orang yang bakhil.info
    Hadis Abu Hurairah r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah bersabda: Janganlah kamu bernazar kerana nazar itu tidak dapat menolak sedikitpun takdir, ia hanyalah untuk mengeluarkan sesuatu dari orang yang bakhil.info
webmaster@mymasjid.net.my