Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Nazar > Bab Perintah Melaksanakan Nazar
    Hadis Ibnu Abbas r.a katanya: Saad bin Ubadah meminta fatwa daripada Rasulullah s.a.w tentang nazar yang pernah dinazarkan oleh ibunya, tetapi dia wafat sebelum sempat melaksanakannya. Rasulullah s.a.w bersabda: Maka laksanakanlah untuknya.info
webmaster@mymasjid.net.my