Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Faraid > Bab Memberi Harta Pusaka Kepada Ahlinya (orang Yang Akan Menerima Pusaka Secara Fardu), Sekiranya Masih Berbaki Berilah Kepada Lelaki Yang Lebih Utama (asabah)
    Hadis Usamah bin Zaid r.a: Nabi s.a.w bersabda: Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam.info
webmaster@mymasjid.net.my