Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Larangan Bersumpah Dalam Melakukan Jual Beli
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Sumpah itu penyebab larisnya barang dagangan, tetapi menghapuskan keberkatannya dalam keuntungan.info
webmaster@mymasjid.net.my