Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Diharuskan Gadaian Samada Dalam Perjalanan (musafir) Ataupun Menetap
    Hadis Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan daripada seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya lalu Baginda menyerahkan baju besi sebagai gadaiannya.info
webmaster@mymasjid.net.my