Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Penukaran Wang Dan Jual Beli Emas Dengan Perak Secara Tunai
    Hadis Umar bin Al-Khattab r.a: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Perak ditukar dengan emas adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu tersebut. Kurma ditukar dengan kurma juga adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama.info
webmaster@mymasjid.net.my