Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Pengharaman Menjual Arak
    Hadis Aisyah r.a katanya: Ketika ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tentang riba diturunkan, Rasulullah s.a.w keluar ke masjid lalu mengharamkan perdagangan arak.info
webmaster@mymasjid.net.my