Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Orang Yang Mendapati Barang Yang Dijualnya Kepada Pembeli, Sedangkan Pembeli Telah Bankrap Maka Dia Boleh Menarik Kembali Barangnya Itu
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang mendapati hartanya ada pada seorang lelaki dalam keadaan masih teguh, sedangkan lelaki tadi telah bankrap atau pada seseorang yang telah bankrap, maka dia lebih berhak ke atas harta tersebut daripada orang lain.info
webmaster@mymasjid.net.my