Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Menghindari Hama Tanaman
    Hadis Anas r.a: Bahawa Nabi s.a.w melarang dari penjualan kurma yang belum masak (boleh dipetik). Kami bertanya kepada Anas: Apakah warnanya? Beliau menjawab: Merah atau kuning. Bagaimana pendapatmu jika Allah memusnahkan kurma tadi, apakah kamu menganggap halal harta saudaramu itu?.info
webmaster@mymasjid.net.my