Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Musaqat (bayaran Atau Upah Kepada Seseorang Yang Mengusahakan Ladang Atau Kebun Iaitu Pembayaran Yang Dibuat Dalam Bentuk Penghasilan Kebun Yang Diperolehi) Dan Muamalah Dengan Sebahagian Penghasilan Berupa Buah Atau Tanaman
    Hadis Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah memberi pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh daripada hasil yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanaman.info
webmaster@mymasjid.net.my