Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Memberikan Tanah
    Hadis Ibnu Abbas r.a: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Sesungguhnya jika seseorang memberikan tanah kepada saudaranya, maka itu adalah lebih baik daripada beliau memungut hasil yang tertentu sebagai imbalan di atas penyewaan tanah tersebut.info
webmaster@mymasjid.net.my