Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Penyewaan Tanah
    Hadis Jabir bin Abdullah r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w melarang penyewaan tanah.info
    Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Kami pernah berpendapat bahawa menyewa tanah dengan hasilnya itu tidak mengapa sehinggalah pada tahun yang pertama. Rafi' telah terkejut dan mengaku bahawa Nabi s.a.w melarang daripada melakukannya.info
webmaster@mymasjid.net.my