Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Larangan Menjual Buah Buahan Yang Belum Masak Tanpa Mengenakan Syarat
    Hadis Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah melarang dari menjual buah-buahan sehinggalah betul-betul masak. Larangan itu ditujukan kepada penjual dan pembeli.info
    Hadis Jabir r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah melarang kami daripada menjual buah-buahan sebelum buah tersebut masak.info
    Hadis Ibnu Abbas r.a katanya: Rasulullah s.a.w melarang menjual buah kurma yang belum masak, sehingga ia boleh dimakan atau boleh ditimbang. Aku bertanya: Apakah ertinya boleh ditimbang itu? Seorang lelaki yang berada di sisinya menjawab: Sehingga boleh dikira.info
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah bersabda: Janganlah kamu membeli buah-buahan sehingga betul-betul masak iaitu boleh dimakan.info
webmaster@mymasjid.net.my