Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Orang Yang Ditipu Dalam Jual Beli
    Hadis Ibnu Umar r.a: Ada seorang lelaki memberitahu Rasulullah s.a.w bahawa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang akan berjual beli dengan kamu katakan kepadanya: Tiada penipuan! Semenjak itu, apabila berjual beli, beliau akan berkata: Tiada penipuan!.info
webmaster@mymasjid.net.my