Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Jujur Dan Jelas Dalam Jual Beli
    Hadis Hakim bin Hizam r.a: Daripada Nabi s.a.w, baginda bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkat dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkatannya.info
webmaster@mymasjid.net.my