Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Haram Menjual Kepada Orang Tengah Untuk Dijualkan Kepada Orang Kampung
    Hadis Ibnu Abbas r.a katanya: Rasulullah s.a.w melarang orang tengah mengambil kesempatan dengan membeli barang dagangan untuk dijualkan kepada orang kampung.info
    Hadis Anas bin Malik r.a katanya: Kami dilarang menjual barang dagangan kepada orang tengah untuk dijualkan kepada orang kampung, sekalipun orang itu saudara atau ayahnya.info
webmaster@mymasjid.net.my