Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Haram Menahan Atau Membeli Barang Dagangan Sebelum Dibawa Ke Pasaran
    Hadis Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w melarang menahan barang dagangan sebelum tiba di pasaran. Ini adalah lafaz dari Ibnu Numair. Sedangkan menurut perawi yang lain, sesungguhnya Nabi s.a.w melarang pembelian barang dagangan sebelum dipasarkan.info
    Hadis Abdullah bin Mas'ud r.a: Daripada Nabi s.a.w bahawa baginda melarang menahan pembelian barang-barang dagangan.info
webmaster@mymasjid.net.my