Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Haram Menjual Habalul Habalah Iaitu Anak Janin Dalam Kandungan
    Hadis Abdullah bin Umar r.a: Daripada Nabi s.a.w bahawa baginda telah melarang jual beli Habalul-habalah iaitu janin dalam kandungan.info
webmaster@mymasjid.net.my