Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jual Beli > Bab Pembatalan Jual Beli Mulamasah Iaitu Wajib Membeli Barang Yang Di Sentuh Dan Munabazah Iaitu Membeli Barang Secara Melontar Barangan
    Hadis Abu Hurairah r.a: Rasulullah s.a.w telah melarang dua cara jual beli: Mulamasah iaitu pembeli hanya menyentuh barang jualan tanpa diteliti dan Munabazah iaitu pembeli melontar sesuatu kepada barang jualan tanpa diteliti.info
webmaster@mymasjid.net.my