Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Al Itqu Iaitu Memerdekaan Hamba > Bab Larangan Menjual Hak Walak Atau Memberikannya Kepada Orang Lain
    Hadis Ibnu Umar r.a: Bahawa Rasulullah s.a.w telah melarang memperniagakan hak walak atau memberikannya kepada orang lain.info
webmaster@mymasjid.net.my