Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Iman > Bab Rukun Rukun Islam Dan Tuntutannya Yang Agung
    Hadis Ibnu Umar r.a: Nabi s.a.w telah bersabda: Islam ditegakkan di atas lima perkara iaitu mengesakan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan Haji.info
webmaster@mymasjid.net.my