Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Iman > Bab Dalil Yang Menunjukkan Bahawa Mencintai Sahabat Ansar Sebahagian Dari Iman Serta Tanda Tandanya Dan Sesiapa Membenci Mereka Merupakan Sebahagian Dari Tanda Tanda Munafik
    Hadis Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Tanda orang Munafik adalah membenci sahabat Ansar dan tanda orang Mukmin adalah mencintai sahabat Ansar.info
    Hadis Al-Bara' r.a: Diriwayatkan daripada Nabi s.a.w bahawa baginda telah bersabda mengenai golongan Ansar: Golongan Ansar tidak dicintai oleh orang lain kecuali orang yang beriman dan mereka tidak dibenci oleh orang lain kecuali orang yang munafik. Sesiapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Sesiapa yang membenci mereka, maka Allah akan membencinya.info
webmaster@mymasjid.net.my