Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Iman > Bab Dorongan Supaya Memuliakan Jiran Tetangga Dan Para Tetamu. Digalakkan Berdiam Diri Kecuali Untuk Melakukan Kebaikan. Semua Itu Merupakan Sebahagian Dari Iman
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia bercakap hanya perkara yang baik atau diam dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Begitu juga sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat, maka hendaklah dia memuliakan para tetamunya.info
    Hadis Abu Syuraih Al-Khuza'iy r.a: Nabi s.a.w bersabda: Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jiran tetangganya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, maka hendaklah dia memuliakan para tetamunya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, maka hendaklah dia bercakap hanya perkara yang baik atau diam.info
webmaster@mymasjid.net.my