Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Nikah > Bab Menyempurnakan Syarat Syarat Dalam Perkahwinan
    Hadis Uqbah bin Amir r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Syarat yang paling berhak kamu sempurnakan ialah perkara yang menyebabkan faraj iaitu kemaluan wanita menjadi halal untuk kamu.info
webmaster@mymasjid.net.my