Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Haji > Bab Berangkat Dari Arafah Menuju Ke Muzdalifah Dan Disunatkan Sembahyang Maghrib Dan Isyak Secara Jamak Di Muzdalifah Pada Malam Tersebut
    Hadis Ibnu Abbas r.a: Rasulullah s.a.w bertolak dari Arafah dan Usamah mengekori baginda. Usamah berkata: Rasulullah s.a.w terus berjalan sehingga sampai di Jam'an.info
    Hadis Usamah bin Zaid r.a: Diriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair r.a katanya: Aku pernah melihat Usamah bin Zaid r.a ditanya atau mungkin juga katanya: Aku pernah bertanya Usamah bin Zaid yang pernah diikuti oleh Rasulullah s.a.w dari Arafah: Bagaimana cara Rasulullah s.a.w berjalan sewaktu pulang dari Arafah? Beliau menjawab: Baginda berjalan secara sederhana, tetapi bila tiba di kawasan lapang baginda berjalan secara cepat.info
    Hadis Abu Ayyub r.a: Dia pernah sembahyang Maghrib dan Isyak secara jamak di Muzdalifah ketika mengerjakan Haji Wida' bersama Rasulullah s.a.w.info
webmaster@mymasjid.net.my