Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Haji > Bab Bertalbiah Dan Bertakbir Ketika Berangkat Dari Mina Menuju Ke Arafah Pada Hari Arafah
    Hadis Anas bin Malik r.a: Diriwayatkan daripada Muhammad bin Abu Bakar Ath-Thaqafi katanya: Dia bertanya kepada Anas bin Malik sewaktu mereka berdua dalam perjalanan dari Mina ke Arafah: Apakah yang kamu lakukan ketika bersama Rasulullah s.a.w di hari seperti ini? Beliau menjawab: Di antara kami ada yang bertalbiah dan ada yang bertakbir. Baginda tidak melarang kami.info
webmaster@mymasjid.net.my