Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Haji > Bab Penduduk Madinah Diperintahkan Berihram Bermula Dari Masjid Zul Hulaifah
    Hadis Ibnu Umar r.a katanya: Al-Baida' adalah tempat yang kamu menyangka bahawa Rasulullah s.a.w pernah memulakan Ihramnya, sebenarnya Rasulullah s.a.w tidak memulakan Ihramnya kecuali dari masjid iaitu Zul Hulaifah.info
webmaster@mymasjid.net.my