Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Puasa > Bab Diharuskan Samada Berpuasa Atau Berbuka Di Bulan Ramadan Bagi Orang Yang Musafir Tidak Bertujuan Maksiat Jika Perjalanannya Mencukupi Dua Marhalah Atau Lebih. Sebaiknya, Berpuasa Jika Puasanya Itu Tidak Memudaratkannya. Jika Memudaratkannya, Hendaklah Dia Berbuka
    Hadis Ibnu Abbas r.a: Rasulullah s.a.w telah keluar pada tahun pembukaan Kota Mekah di bulan Ramadan. Baginda berpuasa sehinggalah tiba di Daerah Al-Kadid, baginda pun berbuka. Para sahabat Rasulullah s.a.w mengambil hukum dengan mengikuti kejadian demi kejadian berdasarkan perintah baginda.info
    Hadis Jabir bin Abdullah r.a katanya: Sewaktu Rasulullah s.a.w musafir, baginda melihat seorang lelaki sedang dikerumuni oleh orang ramai sehingga dia hampir-hampir tidak dikenali. Rasulullah s.a.w kemudian bertanya: Mengapa dengannya? Para sahabat menjawab: Dia adalah seorang yang berpuasa. Rasulullah s.a.w bersabda: Bukanlah termasuk dari suatu kebaikan berpuasa di dalam perjalanan iaitu musafir.info
    Hadis Anas r.a: Diriwayatkan daripada Humaid r.a katanya: Anas r.a pernah ditanya tentang berpuasa sewaktu musafir di bulan Ramadan. Katanya: Kami pernah musafir bersama Rasulullah s.a.w di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan sebaliknya orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa.info
webmaster@mymasjid.net.my