Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Zakat > Bab Kekayaan Bukanlah Kerana Memiliki Harta Yang Banyak
    Hadis Abu Hurairah r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Kekayaan itu bukanlah kerana mempunyai banyak harta tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa.info
webmaster@mymasjid.net.my