Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Zakat > Bab Sekiranya Seorang Anak Adam Mempunyai Dua Lembah Harta, Tentu Dia Masih Menginginkan Yang Ketiga
    Hadis Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Seandainya anak Adam mempunyai dua lembah harta tentu dia masih menginginkan yang ketiga. Padahal yang memenuhi perut anak Adam hanyalah tanah-tanah (kuburnya) dan Allah tetap menerima taubat orang yang ingin bertaubat.info
    Hadis Ibnu Abbas r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Seandainya anak Adam memiliki satu lembah yang penuh dengan harta, pasti dia masih ingin memiliki yang sepertinya lagi. Sedangkan yang memenuhi diri anak Adam itu hanyalah tanah (kubur) dan Allah mengampunkan atau menerima taubat orang yang ingin bertaubat.info
webmaster@mymasjid.net.my