Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Zakat > Bab Galakan Supaya Bersedekah Walaupun Hanya Dengan Sebelah Buah Kurma Atau Satu Perkataan Yang Baik Dan Ia Menjadi Pendinding Dari Azab Neraka
    Hadis Adiy bin Hatim r.a katanya: Aku mendengar Nabi s.a.w bersabda: Sesiapa di antara kamu yang mampu membuat pendinding iaitu penghalang dari azab Neraka walaupun hanya dengan sebelah buah kurma maka lakukanlah.info
webmaster@mymasjid.net.my