Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Zakat > Bab Memulai Memberi Nafkah Kepada Diri Sendiri, Kepada Keluarga Kemudian Kepada Kaum Kerabat
    Hadis Jabir r.a katanya: Seorang lelaki dari Bani Uzrah memerdekakan hambanya dengan menggantungkan kepada kematiannya. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah s.a.w, lalu baginda bertanya: Adakah engkau mempunyai harta lain? Orang itu menjawab: Tidak ada! Rasulullah s.a.w bersabda: Siapakah yang ingin membelinya dariku? Lalu Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi membelinya dengan harga lapan ratus dirham. Kemudian Rasulullah s.a.w membawa hasil jualan hamba tersebut dan menyerahkannya kepada pemiliknya tadi. Kemudian baginda bersabda: Mulailah dengan dirimu dan bersedekahlah kepada dirimu. Jika ada baki, maka berikanlah kepada kaum kerabatmu dan jika ada lagi yang lebih setelah kerabatmu, maka begini dan begini. Jabir menjelaskan: Orang di depanmu, di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu.info
webmaster@mymasjid.net.my