Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Zakat > Bab Perintah Mengeluarkan Zakat Fitrah Sebelum Sembahyang
    Hadis Ibnu Umar r.a: Rasulullah s.a.w memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum orang ramai keluar untuk mendirikan sembahyang Hari Raya.info
webmaster@mymasjid.net.my