Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Zakat > Bab Zakat Fitrah Ke Atas Orang Islam Dari Kurma Dan Gandum
    Hadis Ibnu Umar r.a: Rasulullah s.a.w telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan kepada umat Islam, iaitu sebanyak satu saa' iaitu satu gantang kurma atau satu saa' (gantang) gandum. Kewajipan itu dikenakan kepada keseluruhan orang-orang Islam, merdeka ataupun hamba, lelaki ataupun wanita.info
    Hadis Abu Said Al-Khudriy r.a katanya: Kami biasanya mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu gantang makanan, satu gantang gandum, satu gantang kurma, satu gantang keju atau satu gantang zabib iaitu anggur kering.info
webmaster@mymasjid.net.my