Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Zakat > Bab Tidak Diwajibkan Zakat Bagi Setiap Muslim Terhadap Hamba Dan Kudanya
    Hadis Abu Hurairah r.a: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Tidak dikenakan zakat kepada orang Islam, daripada hamba dan kudanya.info
webmaster@mymasjid.net.my