Indeks Kitab
Sahih Muslim > Kitab Jenazah > Bab Mengenai Orang Yang Berehat Dan Yang Direhatkan Darinya
    Hadis Abu Qatadah bin Rib'ie r.a: Satu usungan jenazah melintasi Rasulullah s.a.w, lalu baginda bersabda: Yang berehat dan yang direhatkan adalah daripadanya. Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah erti yang berehat dan yang direhatkan adalah daripadanya itu? Rasulullah s.a.w bersabda: Hamba yang beriman itu berehat dari kepenatan dunia. Sedangkan hamba yang buruk kelakuannya, dapat merehatkan para hamba, negara, pokok-pokok dan haiwan iaitu semua merasa tenteram dari kejahatannya.info
webmaster@mymasjid.net.my