Masjid Padang Temu

Butiran Masjid Padang Temu Edit
Nama : Masjid Padang Temu
Status : Masjid
Daerah : Melaka Tengah
Negeri : Melaka
Alamat : Km 8.4, Padang Temu 75050 Melaka.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my