Masjid Mukim Pasir Pekan

Butiran Masjid Mukim Pasir Pekan Edit
Nama : Masjid Mukim Pasir Pekan
Status : Masjid
Daerah : Tumpat
Negeri : Kelantan
Alamat : Daerah Wakaf Baru, 16250 Tumpat, Kelantan.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
webmaster@mymasjid.net.my