Masjid Kampong Tengah

Butiran Masjid Kampong Tengah Edit
Nama : Masjid Kampong Tengah
Status : Masjid
Daerah : Padang Terap
Negeri : Kedah
Alamat : Mukim Kurung Hitam, 06300 Kuala Nerang, Kedah.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my