Masjid Sungai Lalang

Butiran Masjid Sungai Lalang Edit
Nama : Masjid Sungai Lalang
Status : Masjid
Daerah : Kuala Muda
Negeri : Kedah
Alamat : 08100 Bedong, Kedah.
Peta Lokasi Plot Enter Coordinates
Foto Masjid
tambah foto
Please login or register to leave a comment.
webmaster@mymasjid.net.my